sėklos kategorija

sėklos kategorija
sėklos kategorija statusas Aprobuotas sritis sėkla apibrėžtis Sėklos kokybės grupė, nustatoma pagal sėklos dauginimo kartas – reprodukcijas. nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=402972&p_query=&p_tr2= atitikmenys: angl. seed category rus. категория семян šaltinis Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2011 m. birželio 21 d. įsakymas Nr. A-196 „Dėl Javų, pašarinių augalų, aliejinių ir pluoštinių augalų sėklinių pasėlių aprobavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 78-3858)

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • runkelių sėklos kategorija — statusas Aprobuotas sritis sėklininkystė apibrėžtis Runkelių sėklos kokybės grupė, nustatoma pagal sėklos dauginimo kartas – reprodukcijas. nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc l?p id=257406&p query=&p tr2= atitikmenys: angl.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • sėklos sertifikatas — statusas Aprobuotas sritis sėklininkystė apibrėžtis Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos išduodamas dokumentas, kuriuo patvirtinama augalo rūšis, sertifikuotos sėklos veislė, kategorija ir atitiktis teisės aktų… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • sėklinių pasėlių kategorija — statusas Aprobuotas sritis sėkla apibrėžtis Sėklinių pasėlių kokybės grupė, nustatoma pagal būsimo derliaus sėklos kategoriją. nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc l?p id=402972&p query=&p tr2= atitikmenys: angl. field… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • daržovių sėklinių pasėlių kategorija — statusas Aprobuotas sritis sėkla apibrėžtis Daržovių sėklinių pasėlių kokybės grupė, nustatoma pagal būsimo derliaus sėklos kategoriją. nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc l?p id=257405&p query=&p tr2=2 atitikmenys: angl.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • runkelių sėklinių pasėlių kategorija — statusas Aprobuotas sritis sėklininkystė apibrėžtis Runkelių sėklinių pasėlių kokybės grupė, nustatoma pagal būsimo derliaus sėklos kategoriją. nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc l?p id=257406&p query=&p tr2= atitikmenys:… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • sėklinių bulvių kategorija — statusas T sritis augalininkystė apibrėžtis Bulvių sėklos kokybė, nustatoma pagal sėklų dauginimo tvarką ir kokybės rodiklius. Skiriamos: superelitinė (pradinė) kategòrija, elitinė (pagrindinė) kategòrija, sertifikuota kategòrija. atitikmenys:… …   Žemės ūkio augalų selekcijos ir sėklininkystės terminų žodynas

  • aprobuotos sėklos — statusas T sritis augalininkystė apibrėžtis Sėklos, gautos iš specialios komisijos aprobuotų sėklinių pasėlių. Tokioms sėkloms suteikiama kategorija ir išduodamas veislės pažymėjimas. atitikmenys: angl. certified seeds rus. апробированные семена …   Žemės ūkio augalų selekcijos ir sėklininkystės terminų žodynas

  • seed category — sėklos kategorija statusas Aprobuotas sritis sėkla apibrėžtis Sėklos kokybės grupė, nustatoma pagal sėklos dauginimo kartas – reprodukcijas. nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc l?p id=402972&p query=&p tr2= atitikmenys: angl …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • категория семян — sėklos kategorija statusas Aprobuotas sritis sėkla apibrėžtis Sėklos kokybės grupė, nustatoma pagal sėklos dauginimo kartas – reprodukcijas. nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc l?p id=402972&p query=&p tr2= atitikmenys: angl …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • field category — sėklinių pasėlių kategorija statusas Aprobuotas sritis sėkla apibrėžtis Sėklinių pasėlių kokybės grupė, nustatoma pagal būsimo derliaus sėklos kategoriją. nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc l?p id=402972&p query=&p tr2=… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”